การรับรอง

ใบรับรองสิทธิบัตร

ใบรับรองการควบคุมคุณภาพ

ความรุ่งโรจน์ของระบบทางเทคนิคอื่น ๆ